crosspoints_header
Gedreven en gepassioneerd, met onze klanten verbonden de missie laten weerspiegelen in de praktijk!
Jelte Velzen

Zien, geloven én doen

Zien, geloven én doen, dat is de essentie van ons gedachtegoed. Zeker de verbinding tussen deze elementen.

Vaak vind je in organisaties alle elementen wel ergens terug, maar vaak onvoldoende verbonden om echt effectief te zijn. Een mooie missie wordt pas echt wat waard als hij in de praktijk wordt gebracht. Hier is voldoende geloof en vertrouwen voor nodig. Wij zullen u uitdagen om deze verbindingen te leggen. Daarnaast stropen we ook samen met u de mouwen op om te zorgen dat de missie in de organisatie en haar medewerkers wordt weerspiegeld.

Missie

Onze missie is om te verbinden, omdat we geloven dat verbinding tot blijvende waarde leidt. Wij geloven in verbinding tussen:

  • De missie (zingeving) van de organisatie en de dagelijkse bijdrage die geleverd wordt;
  • De talenten van mensen en de kracht van het team;
  • Leiderschap richting de toekomst en de besturing van de organisatie vandaag.

“Laat zo uw licht schijnen voor de mensen”

– Bergrede

Visie

Wij helpen onze klanten om meer missiegericht te worden.

Wij dagen onze klanten uit om hun missie door te vertalen in de dagelijkse praktijk, in hun manier van organiseren maar zeker in het handelen van elke medewerker.

Wij ondersteunen organisaties door samen met hen handen en voeten te geven aan de kwaliteitsslag die voor hen specifiek nodig is om op de top te kunnen presteren.

Samen naar de top

Verbinden, verbeteren en vooruitgaan… samen met u de kracht van de organisatie vergroten door beter te organiseren en vooral door het persoonlijk leiderschap te versterken. Zicht hebben op de top die beklommen moet worden en keuzes maken die nodig zijn om er te komen.

Samen naar de top

Heldere meerwaarde

Verbinden, verbeteren en vooruitgaan… samen met u de kracht van de organisatie vergroten door beter te organiseren en vooral door het persoonlijk leiderschap te versterken. Zicht hebben op de top die beklommen moet worden en keuzes maken die nodig zijn om er te komen.


Werkend vanuit dienend leiderschap, zoeken wat je voor de ander kunt betekenen. Dit betekent ook dat we er voor u willen zijn op de momenten waar het er voor u op aankomt, de kruispunten voor de organisatie maar ook voor u persoonlijk. Dit is waar Crosspoints voor staat en gaat! Samen met u op pad gaan, het doel voor ogen houden, moeilijke keuzes maken en vervolgens stap voor stap werken aan de verwezenlijking van de missie en uw droom.

Alles begint met zien, allereerst een heldere blik op waar de organisatie voor staat en naartoe gaat, en voor wie gewerkt wordt. Daarnaast scherp zicht op ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, of je nu wilt of niet. Tenslotte een eerlijke blik naar binnen op de kracht en valkuilen van de organisatie.

Missie - Waarvoor en voor wie werken we?

Horizon - Wat komt er op ons af?

Risico’s - Hoe staan we ervoor?

Met zicht op de koers is daarna het vertrouwen cruciaal. Geloven we samen dat we kunnen bereiken wat we voor ogen hebben? Hebben we de juiste kwaliteiten en weten we die aan elkaar te verbinden? Leert de organisatie van haar ervaring en past ze zich aan omstandigheden aan?

Kwaliteiten - Waar zijn we goed in?

Verbinding - Hoe werken we samen?

Ontwikkelen - Leren we van onze ervaring?

De koers voor ogen, vertrouwen in de uitkomst… een kwestie van doen dus! Het begint met de eerste stap die direct gezet kan worden. Maar blijf overzicht houden om bij te kunnen sturen en aan te passen aan wijzigende omstandigheden.

Actiegericht - Zetten we woorden in daden om?

Overzicht - Weten we hoe we ervoor staan?

Sturen - Sturen we bij wanneer nodig?

Onze expertises

Bedrijfsmanagement scan

Kernachtig inzicht in de besturing van de organisatie. Welke processen en dynamieken zijn ingericht om de doelen van de organisatie te kunnen realiseren? Waar zitten sterken punten die uitgebouwd kunnen worden en waar zitten valkuilen die aangepakt moeten worden?

Risico assessments

Inzicht in de belangrijkste risico’s van de organisatie. Wat zijn de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen? Welke kwaliteiten heeft de organisatie om hiermee om te kunnen gaan? En welke kwaliteiten moeten toegevoegd of versterkt worden?

Strategie workshops

Zicht krijgen op de strategische richting van de organisatie. Is het tijd voor een heroriëntatie? Is ons business model nog wel houdbaar? Geeft de strategie wel voldoende invulling aan onze missie?

Advies & implementatie

Samen inzichten doorvertalen naar een concreet plan om uw organisatie te versterken. Als kritische partner met u meelopen om vertrouwen te geven en tot keuzes te komen. Samen de handen uit de mouwen om plannen concreet te maken én te realiseren.

Interim leiderschap

Interim management met een duidelijke doel en resultaat voor ogen. Tijdelijk met u mee (be)sturen, betrokken maar met die frisse onafhankelijke blik. Vanuit de dagelijkse operatie als “change agent” met u de organisatie naar een hoger plan tillen.

Training & coaching

Ontwikkeling van u en uw team. Versterken van het persoonlijk leiderschap, op ieder niveau van de organisatie. Anderzijds werken aan de passie en kracht van het team, beseffend dat resultaat samen wordt gemaakt. Een kritische spiegel op momenten die er toe doen, tijdens het werk of in alle rust buitenaf.

Gebrand op resultaat

Gedreven en betrokken, twee woorden die de kern van Crosspoints blootleggen. Erop gebrand om tot resultaat te komen, in opdrachten voor u maar ook in een bredere, maatschappelijke betrokkenheid.

Gebrand op resultaat betekent niet dat het doel de middelen heiligt. Betrokkenheid zorgt er ook voor dat de juiste zorgvuldigheid wordt toegepast om daarmee tot een echt en duurzaam resultaat te komen.

Betrokkenheid en zorgvuldigheid betekenen echter niet dat voor concessies gekozen wordt. Crosspoints ondersteunt juist door pijnpunten en radicale keuzes op tafel te krijgen, om vervolgens samen een keuze te kunnen maken en deze uit te dragen.

Crosspoints_bergbeklimmen_web
Crosspoints heeft mij scherp een spiegel voor gehouden. Eerlijk en direct, maar respectvol!

Zullen we aan de slag gaan?

Contact

Crosspoints
Mathenessestraat 9
2729 CP Zoetermeer

TEL +31(0)79 889 88 77
MOB +31(0)646 68 55 77
MAIL info@crosspoints.nl

BTWNL8582.46.545.B01
IBANNL 75 RABO 0312990545
KvK70301417

Verstuur bericht

*
*
*